⛓️ האסירים כלואים אבל המידע שלהם חופשי 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ19


2020-03-11

⛓️ האסירים כלואים אבל המידע שלהם חופשי 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ19
⛓️ האסירים כלואים אבל המידע שלהם חופשי 🐱‍💻 סייברסייבר ע02פ19

סוג קובץ: MP3 - גודל: 28.79מ״ב - משך זמן: 20:49 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


מערכת ג'יילקור לניהול בתי סוהר דלפה מידע מפורט על אסירים, בריאותם, סדר יומם ועוד; גם הסוהרים נחשפו 🧖 ההודעה שהרגלי הפורנו שלכם נחשפו? הונאה 🐱‍💻 להרחבה

להוריד

להטמיע
סייברסייבר